Brak faktury za prąd – co dalej?

Brak faktury za prąd to jeden z najczęstszych grzechów firm dostarczających energię. Ostatnimi czasy, coraz częściej spotykamy się z przypadkami nie wystawiania rachunków przez dostawców. Liczne błędy systemowe oraz brak przepisów prawnych sprawiają, że konsumenci muszą mieć się na baczności. Nie otrzymałeś od dostawcy rachunku za prąd? Podpowiadamy, co zrobić w takiej sytuacji.

Przyczyny braku rachunku za prąd

Najczęstszymi przyczynami braku faktury za prąd są różnego rodzaju błędy techniczne. Są to m.in. niewłaściwa konfiguracja konta klienta bądź przejście z papierowych faktur na e-faktury. Brak rachunku nie zawsze spowodowany jest jednak działaniem sprzedawcy. Dokumenty mogą nie zostają dostarczone również z winy operatora pocztowego.

Najgłośniejszą sprawą związaną z brakiem wystawienia faktur za prąd, była przypadek przedsiębiorstwa Energa z 2015 roku. Winą za zaistniałą sytuację obarczono nowy system informatyczny, który nie był kompatybilny z ich poprzednim programem. Według dystrybutora, brak migracji danych powodował nienaliczanie rachunków za prąd oraz wyrzucenie części klientów z bazy danych w systemie. Energa oficjalnie uporała się z tym problemem dopiero po 2 latach.

Na niekorzyść przedsiębiorstwa działał przede wszystkim brak reakcji firmy na roszczenia klientów. Konsumenci dopominający się o zaległe rachunki nie uzyskali od firmy adekwatnych informacji. Dopiero nagłośnienie sprawy w mediach sprawiło, że Energa przyznała się do błędu i podjęła czynności mające na celu rozwiązanie problemu.

Brak faktury za prąd

Dlaczego należy zgłaszać dostawcy brak faktury za prąd?

Wydaje się, że brak faktury za prąd jest równoznaczny z brakiem obowiązku jej opłacania. Nic bardziej mylnego. Regularnie płacone rachunki wpływają na niższy koszt opłat. Zwłoka w transakcjach działa na niekorzyść konsumentów i wiąże się z naliczaniem dodatkowych opłat. Pominięcie faktury powoduje, że końcowa kwota zapłaty będzie proporcjonalnie wyższa. Jeśli nie otrzymałeś należnego rachunku za prąd, powinieneś poinformować o tym swojego dostawcę. Niestety pilnowanie regularności transakcji leży jedynie w Twoim interesie. Nie istnieją żadne uregulowania prawne, które chroniłyby konsumentów przed konsekwencjami błędów firm energetycznych. Na chwilę obecną klienci sami muszą pilnować swoich interesów.

Brak faktury za prąd – jak złożyć reklamację?

W przypadku nieotrzymania faktury za prąd, reklamację należy niezwłocznie zgłosić do dostawcy. Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas (widocznego poniżej) wzoru reklamacji. Część firm umożliwia złożenie zażalenia drogą internetową. Jeśli Twój dostawca prądu nie posiada jednak takiej opcji, możesz wysłać podanie pocztą. W sytuacji, gdy wina za brak faktury za prąd leży po stronie operatora pocztowego, reklamację powinno się dostarczyć zarówno sprzedawcy energii, jak i firmie pocztowej. Pamiętaj o dokumentowaniu wysłania zażalenia. Możesz to zrobić poprzez zrzut ekranu bądź elektroniczne potwierdzenie odbioru listu poleconego.

Gotowy wzór reklamacji za brak faktury za prąd:

Brak faktury za prąd - reklamacja

Bonifikata za brak faktury za prąd

W przypadku, gdy dostawca nie rozpatrzy składanej reklamacji, istnieje możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie. Aby tego dokonać, incydent powinien być zgłoszony regionalnego oddziału Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli do rachunku zostały naliczone odsetki karne za „zwłokę”, należy domagać się od przedsiębiorstwa odszkodowania. Ponadto konsumenci mogą również dochodzić wypłata bonifikaty. Bonifikata za brak faktury za prąd przysługuje poszkodowanym z tytułu nieprzestrzegania standardów jakości obsługi klienta.

Zobacz również: Faktura w bitcoinach – jak ją rozliczyć?

Dodaj komentarz