Faktura w bitcoinach – jak ją rozliczyć?

Faktura w bitcoinach jest coraz częściej spotkaną formą rozliczenia. Obecnie, za sprawą przepisów regulujących obrót kruptowalutami (styczeń 2021r.), bitcoiny uznaje się za przychody kapitałów pieniężnych. W praktyce oznacza to, że nie ma już możliwości uznania ich jako wymiany barterowej i należy je rozliczać jak każdą inną walutę. Jak uregulować faktury wystawiane w wirtualnych walutach?

Rozliczanie faktur w kryptowalutach

Przedsiębiorca ma prawo wybrać dowolną formę rozliczenia faktury – w tym kryptowaluty. W dokumencie przede wszystkim trzeba wskazać, jaką wirtualną walutę użyto w transakcji. W takich przypadkach warto skorzystać ze wsparcia merytorycznego specjalistów oraz branżowych stron zajmujących się wystawianiem i rozliczaniem faktur w walutach wirtualnych. Gotowe dokumenty rozlicza się według standardowych wymogów, wskazanych w ustawie. Co ważne – fakturę w bitcoinach uznaje się za przychody kapitałów pieniężnych, dlatego podlega ona podatkowi dochodowemu.

Jak przeliczyć bitcoiny w fakturze?

Biorąc pod uwagę ciągłą zmienność wartości wirtualnych walut, przeliczenie bitcoinów w fakturze może stanowić problem. Niestety, zgodnie z polskim prawem, rozliczając kryptowaluty w fakturze należy je przeliczyć na walutę kraju, w którym realizujemy swoją działalność. By określić konkretną zarobioną w bitcoinach kwotę trzeba również określić przybliżoną wartość wykonanej sprzedaży w PLN. Na podstawie tych informacji wylicza się odpowiednio zysk oraz kwotę podatku VAT. Co ważne – wskazana kwota jest wiążąca i niezmienna podczas rozliczania.

Jak uregulować PIT w bitcoinach?

Podobnie jak przy standardowych dokumentach, faktura w bitcoinach również jest regulowana poprzez podatek dochodowy. Należność tą powinno się przedstawiać w polskiej walucie. Zgodnie z zaleceniami Krajowej Informacji Skarbowej, sprzedaż kryptowaluty należy rozliczać jako źródło kapitałów pieniężnych na formularzu PIT-38 przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości faktury przychodowej. Sposób ten pozwala na uniknięcie potencjalnych nieprawidłowości w postaci m.in. podwójnego opodatkowania.

Do rozliczenia PIT w kryptowalutach należy:

  • wskazać wartość wykonanej usługi bądź sprzedaży w walucie polskiej
  • określić walutę wirtualną, w której rozliczana jest faktura
  • dokonać przeliczenia wartości sprzedaży na konkretną kryptowalutę
  • udostępnić numer portfela, na który dokonano płatności.

Dodaj komentarz