IP BOX – jak bezpiecznie z niego korzystać?

Temat ulgi IP BOX staje się ostatnio coraz powszechniejszy. Nie powinno to nikogo dziwić. Obserwując rozwój proponowanych przez rząd rozwiązań podatkowych, można zauważyć, że rządzący w ostatnim czasie kładą szczególny nacisk na wspieranie nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Co należy wiedzieć o uldze IP BOX i jak bezpiecznie z niej korzystać?

Czym jest ulga IP BOX?

Ulga IP BOX to obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku modyfikacja preferencji podatkowych. Świadczenie to przysługuje osobom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową (tzw. B+R). Definicję tego terminu ściśle określa art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim za pracę badawczo-rozwojową uznaje się wytwarzanie własności intelektualnej obejmującej badania naukowe lub działalność rozwojową w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działanie to ma przede wszystkim pobudzić polski rynek nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Założeniem wprowadzonej zmiany jest wprowadzenie 5% opodatkowania w podatku PIT i CIT na miejsce dotychczasowych należności. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą rozliczać się przy pomocy podatku 5%. Osoby te zostają zwolnione z ogólnych zasad opodatkowania PIT (17/32%), podatku liniowego (19%) bądź podatku CIT (9/19%).

Jak zdobyć IP BOX?

Dlaczego nie udaje Ci się uzyskać ulgi?

Za najpowszechniejszy błąd przy składaniu wniosku o IP BOX uznaje się udzielenie w dokumencie odpowiedzi na pytanie o prowadzenie prac badawczo-rozwojowej. Jeśli wnioskodawca stwierdzi w podaniu, że prowadzi działalność polegającą np. na tworzeniu oprogramowania w celach badawczych bądź rozwojowych, zazwyczaj otrzyma ulgę IP BOX. Takie przypadki niestety najczęściej kończą się kontrolą, podczas której Urząd Skarbowy stwierdza, że wniosek został przyznany niesłusznie, a przedsiębiorca zostaje zmuszony oddać pieniądze z odsetkami.

Otrzymanie ulgi IP BOX jest bez wątpienia czynnością trudną i niezwykle skomplikowaną. Jak zauważają specjaliści, większość indywidualnie składanych wniosków jest błędna. Przy samodzielnej próbie otrzymania odciążenia podatkowego łatwo wpaść w pułapkę, gdyż wniosek musi przejść przez złożone działania biurokratyczne. Pozornie proste pytania często mogą okazać się tymi decydującymi. Jeśli chcesz uzyskać ulgę na działalność badawczo-rozwojową, skonsultuj swój wniosek ze specjalistą. Doradca pomoże uzupełnić go w taki sposób, by pozostawiał on miejsce na interpretację przepisów prawa.

Działalność badawczo-rozwojowa

Zasady bezpiecznego korzystania z IP BOX

Jak już wspomnieliśmy, z pewnością najbezpieczniejszym sposobem na uzyskanie IP BOX jest skorzystanie z usług profesjonalisty. Indywidualne stanowisko podatnika, również to potwierdzone stanem faktycznym, zawęża pole interpretacyjne wniosku. W rezultacie Urząd Skarbowy będzie w stanie wskazać rozbieżności między wnioskiem a rzeczywistością.

Osoby chcące skorzystać z IP BOX nie powinny we wniosku przyznawać się wprost do prowadzenia prac badawczo-rozwojowej. W sytuacji składania podania o ulgę, należy pisemnie odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności B+R. Uzasadnieniem takiej sytuacji jest fakt, że to urząd powinien stwierdzić, czy tego typu prace są prowadzone, nie wnioskodawcy. Brak informacji na temat działalności zwykle skutkuje ponownymi wezwaniami do odpowiedzi. Po jakimś czasie wnioskodawca otrzymuje jednak (najczęściej pozytywne) rozpatrzenie sprawy.

W przypadku odmowy przyznania ulgi, warto odwołać się od wyroku do Wojewódzkiego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kolejnym wyjściem jest wysłanie ponownego wniosku – może się okazać, że drugie podanie trafi do innego, przychylniejszego oddziału Urzędu Skarbowego.

Zobacz również: Podatek liniowy w działalności gospodarczej

Dodaj komentarz