Jak PiS walczy z nepotyzmem?

PiS rozpoczyna walkę z nepotyzmem. W sobotę odbył się w Warszawie Kongres PiS, podczas którego przyjęto uchwałę dotyczącą przeciwdziałaniu rozwojowi nepotyzmu wśród członków partii rządzącej. Zgodnie z jej założeniem współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS, nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dlaczego PiS walczy z nepotyzmem?

Mimo nieustających problemów z nepotyzmem w Polsce, najnowsza uchwała ma na celu przede wszystkim ochronę wizerunku partii rządzącej. Dokument głosi: „przypadki nepotyzmu w naszych szeregach rzucają cień na całą naszą formację. Podważają jej wiarygodność. Kwestionują fundamentalną dla Prawa i Sprawiedliwości zasadę, że uprawianie polityki rozumiemy jako służbę w interesie dobra wspólnego, jako pracę na rzecz pomyślności Rzeczpospolitej i jej obywateli, a nie jako sposób na osiągnięcie własnych korzyści”. Z treści świeżo przyjętej uchwały jasno wynika, że jej nadrzędną misją jest bez wątpienia przeciwdziałanie negatywnym praktykom podważającym wiarygodność PiS. Nie przeciwdziałanie samemu w sobie nepotyzmowi.

Na czym polega uchwała ws. nepotyzmu

Zgodnie z założeniami, uchwała ma przede wszystkim przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się praktyk nepotycznych wśród członków partii rządzącej. Jak stwierdził prezes PiS, Jarosław Kaczyński, opisywane działania nepotyczne to „zamykanie się partii, to jest syndrom „tłustych kotów”, niechęć do pracy, chęć walki tylko o różnego rodzaju stanowiska”, z którymi należy walczyć. Przepisy uchwały zakazują członkom najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Za najbliższą rodzinę uznaje się tutaj współmałżonków, dzieci, rodzeństwa i rodziców. Wymienione osoby nie mogą również być zatrudnione w spółkach Skarbu Państwa.

Kogo zatem nie obejmie walka z nepotyzmem?

Walka z nepotyzmem nie dotyczy jednak wszystkich. Dokument ten przewiduje jednak pewne wyjątki, które, jak zauważają internauci, niwelują sens całej uchwały. Uchwała głosi bowiem, że prezentowane zasady nie obejmują osób zatrudnionych w strukturach Skarbu Państwa ze względu na kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej. Portal money.pl przyjrzał się członkom najbliższej rodziny przedstawicieli PiS-u, zajmującym wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa. Na podstawie zebranych informacji, stworzył listę tzw. „tłustych kotów”, czyli osób, których nie obejmuje walka z nepotyzmem.

Zobacz również: Polski Ład – nowy program wsparcia

Dodaj komentarz