Bitcoin a ustawa AML. Czy giełdy kryptowalut ułatwiają pranie pieniędzy?

Bitcoin to najpopularniejsza waluta kryptograficzna. Są to aktywa cyfrowe, które swój debiut miały w 2009 roku i od tego czasu ich popularność stale rośnie. Waluta ta charakteryzuje się ogromnymi wahaniami wartości. Początkowo jeden bitcoin kosztował zaledwie 9 centów w 2010 r., 313,92 USD w 2015 r. Trzy lata później jego notowania wzrosły do ponad 13 tys. USD, żeby zaledwie kilka miesięcy później, w 2019 r., jego wartość gwałtownie spadła do niecałych 4 tys. USD.

Dzisiaj, aby zostać posiadaczem jednego bitcoina należy wydać ponad 50 tysięcy dolarów, w przeliczeniu jest to ponad 185 tys. złotych. Dzięki tak dużej popularności, największe banki każdego dnia korzystają z tej wirtualnej monety podczas swoich transakcji. Giełdy kryptowalut, podobnie jak inne sektory finansowe, wiążą się z pewnym ryzykiem prania pieniędzy. Z tego powodu instytucje obsługujące ten sektor oraz agencje rządowe szukają sposobów regulacji i zapobiegania przestępstwom finansowym.

Dlaczego giełdy kryptowalut sprzyjają praniu pieniędzy i cyberprzestępstwom?

Większe ryzyko AML występuje ze względu na brak nadzoru, regulacji organów regulujących oraz luk systemowych występujących w tym nowym sektorze. Znaczna ilość surowych przepisów występujących w bankach nie występuje na giełdach kryptowalut, dlatego przestępcy, aby ukryć pieniądze pochodzące z przestępstw zamieniają je na wirtualne monety.

Źródło: https://bitcoin.pl/pranie-brudnych-pieniedzy-w-swiecie-kryptowalut/

W krajach takich jak Seszele i Singapur, procedury identyfikacji swojego klienta (KYC – Know Your Customer) nie są wdrażane. Dzięki temu są idealnym miejsce do prania pieniędzy.

Brak systemu rejestracji oraz brak rozszerzania wymagań dotyczących podejrzanych transakcji sprawiły, że giełdy kryptowalut stały się ważnym polem działalności przestępczej. Anonimowość przy transakcjach zawieranych przy pomocy bitcoina jest bardzo atrakcyjna dla osób pragnących ukryć swoje fundusze pochodzące z nielegalnych źródeł, lecz także osób nabywających nielegalne przedmioty czy substancje. Transakcje rejestruje się w łańcuchu bloków (block chains), a ich wykonanie odbywa się pod pseudonimem lub nazwą użytkownika, który trudno powiązać z rzeczywistą tożsamością.

Według badań kwota prania pieniędzy za pośrednictwem giełdy kryptowalut w 2019 roku to około 2,8 miliarda dolarów. 

Źródło: https://bitcoin.pl/pranie-brudnych-pieniedzy-w-swiecie-kryptowalut/

Zobacz również: https://arcana.com.pl/faktura-w-bitcoinach-jak-ja-rozliczyc/

Dodaj komentarz