Płaca minimalna w Polsce i w Europie

Płaca minimalna funkcjonuje w 21 z 27 krajów Unii Europejskiej. Krajami wyłamującymi się z tego grona są Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. Kwota minimalna w Europie zaczyna się od 332 euro (Bułgaria) i sięga nawet 2 202 euro (Luksemburg). Jak w tym rankingu wypada Polska i czy płaca minimalna jest nam w ogóle potrzebna?

Czym tak naprawdę jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to, odgórnie ustalona, najniższa dopuszczalna kwota wynagrodzenia pieniężnego za wykonanie pracy. Jest ona ustalana przez państwo na podstawie umowy o pracę. Dotyczy zarówno stawki godzinowej, jak i ogólnego miesięcznego zarobku przy standardowym wymiarze pracy 160 godzin. Jest ona stała dla każdego pracownika, bez względu na poziom poszczególnych składników wynagrodzenia (np. kompetencji bądź wykształcenia personelu). 

Płaca minimalna w Polsce i w Europie

Płaca minimalna w Polsce na przestrzeni lat

W ciągu 21 lat płaca minimalna wzrosła w Polsce czterokrotnie. W 2000 roku Polacy musieli liczyć się z minimalnym wynagrodzeniem wynoszącym 700 zł brutto. Dziś najniższa krajowa sięga 2 800 zł brutto. W ubiegłej dekadzie płaca minimalna wynosiła kolejno: 1 386 zł (2011 r.), 1 500 zł (2012 r.), 1 600 zł (2013 r.), 1 680 (2014r.), 1 750 (2015r.), 1 850 (2016 r.), 2 000 (2017 r.), 2 100 (2018r.), 2 250 (2019r.) i 2 600 (2020 r.). Wszystkie te liczby podane są jako kwoty brutto.

Obecna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto. Minimalna miesięczna stawka netto przeciętnego pracownika to 2 061,61 zł. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia mogą liczyć na większe kwoty wynoszące 2 198,67 zł miesięcznie.

Płaca minimalna w Polsce i w Europie

Kraje z najwyższą i najniższą kwotą minimalną wynagrodzenia w Europie

Eurostat, czyli Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, podzielił kraje UE na 3 grupy pod względem wysokości płac minimalnych. Do 3 grupy należą państwa oferujące najwyższe minimalne wynagrodzenie. Należy do nich m.in. Luksemburg, w którym, jak wspominaliśmy na początku artykułu, najniższa krajowa wynosi 2 202 euro miesięcznie. Zaraz po nim są Irlandia (1 724 EUR), Holandia (1 685 EUR), Belgia (1 626 EUR), Niemcy (1 614 EUR) oraz Francja (1 555 EUR).

Do 2, oferującej średnio 700-1 100 EUR miesięcznie, grupy zalicza się Hiszpanię (1 108), Słowenię (1 024 EUR), Maltę (785 EUR), Portugalię (776 EUR) i Grecję (758 EUR). Ostatnią, 1 grupę stanowią kraje, w których miesięczne wynagrodzenie wynosi 300-700 EUR. Należą do nich Litwa (642 EUR), Słowacja (623 EUR), Polska (614 EUR), Estonia (584 EUR), Czechy (579 EUR), Chorwacja (563 EUR), Łotwa (500 EUR), Rumunia (458 EUR), Węgry (442 EUR) oraz Bułgaria (332 EUR).

Płaca minimalna w Polsce i w Europie

Czy płaca minimalna jest potrzebna?

Kwota minimalna wynagrodzenia jest korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców oraz państwa. Dzięki niej ogranicza się przede wszystkim wyzysk pracowników. Zapewnia ona również wyższe świadczenia emerytalne w przyszłości i redukuje rozwarstwienie społeczne pod względem dochodów. Dodatkowo płaca minimalna pozwala zmniejszać rotację personelu i wpływa na wzrost wydajności pracy. Ponadto nie należy zapominać, że określenie kwoty minimalnej wynagrodzenia przyczynia się do rozwoju gospodarki, redukcji ubóstwa oraz zwiększenia dochodów państwa z podatków.

Zobacz również: Jak PiS walczy z nepotyzmem?

Dodaj komentarz