Polski Ład – nowy program wsparcia

Polski Ład to oferowany przez rząd program wsparcia mający na łagodniejszy powrót do stacjonarnej rzeczywistości. Zapowiedziane reformy w dużej mierze dotyczą gospodarczych skutków pandemii i pomocy przedsiębiorcom. Wedle wstępnych założeń, nowe przepisy wejdą w życie już na początku przyszłego roku. Na czym polega Polski Ład i jakie sfery obejmie?

Polski Ład a mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa

Zgodnie z zapowiedziami rządu, Polski Ład wprowadzi liczne udogodnienia dla mikrofirm i małych przedsiębiorstw. Najprawdopodobniej od początku 2022 roku, firmy posiadające miesięczne dochody do 6 000 zł, będą płaciły niższe podatki. Ma się to stać za sprawą uregulowania wysokości kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Ponadto rząd, po raz pierwszy od 12 lat, ma w planach podwyższenie progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000zł. Ponadto zostaną prowadzone ulgi konsolidacyjnej i na prototypy. Dodatkowo w skład Polskiego ładu wchodzą również zapoczątkowane w 2021 roku zmiany dotyczące zwiększenia limitu przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu (z 250 000 euro do 2 mln euro).

Propozycje dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Średnie przedsiębiorstwa, według założeń Polskiego Ładu, otrzymają ulgi na automatyzację, robotyzację oraz IPO (wejście na giełdę). Będą im także przysługiwać symultaniczna ulga na IP-BOX i B+R (działalność innowacyjną) oraz łatwiejszy dostęp do finansowania Venture Capital. Średnie firmy dostaną podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej przejawiające się w uwzględnieniu przez system podatkowy kosztów pośrednich.

Natomiast duże przedsiębiorstwa otrzymają wiążącą interpretację podatkową (pewność stałego opodatkowania w pierwszych latach inwestycji), wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników (tj. naukowców), możliwość rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych bez VAT oraz nowe opcje opodatkowania VAT dla instytucji finansowych. Dodatkowo w Ministerstwie Finansów powstanie Centrum obsługi inwestora, czyli specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.

Polski Ład wprowadza zmiany w biznesie

Polski Ład ma również na celu regulację zmian w biznesie spowodowanych pandemią koronawirusa. Nowe ustalenia rządu skupią się przede wszystkim na uregulowaniu pracy zdalnej. Innymi postulatami są rozszerzenie ochrony podwykonawców oraz zwiększenie kompetencji kontrolnych dla Rady Nadzorczej. Zgodnie z założeniami, pracownicy mogą wykonywać pracę zdalną także po zakończeniu pandemii. Działalność ta będzie możliwa w dowolnym, ustalonym przez pracodawcę i pracownika, miejscu. Ponadto firma zostanie zobowiązana do zapewnienia odpowiedniego sprzętu personelowi wypłacenia ryczałtu pokrywającego koszty pracy w domu.

Wsparcie dla rolnictwa

Polski Ład w swoich założeniach przewiduje także wsparcie dla rolnictwa. Wśród oferowanych udogodnień są m.in. zwiększenie stawki dopłaty do paliwa ze 100 zł do 110 zł za 1ha, przeznaczenie środków UE na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich oraz zmniejszenie biurokracji poprzez możliwość internetowego załatwiania formalności. Utworzenie zostaną również miejsca bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych tworzonych przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Ponadto rząd planuje wprowadzenie nowej Ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ma ona nieść ze sobą korzyści podatkowe, gospodarcze, społeczne i edukacyjne.

Zobacz również: https://arcana.com.pl/podatki-2021-r-najwazniejsze-zmiany/

Dodaj komentarz