Praca zdalna – nie tylko w pandemii?

Praca zdalna na dobre zagościła w życiu Polaków. Dotychczas, zgodnie z ustawą covidową, możliwość pracy z domu przewidziano na okres pandemii oraz 3 miesięcy po jej zakończenie. Niedługo działalność zdalna stanie się rzeczywistością i wprowadzi się ją do kodeksu pracy na stałe. Stanie się to za sprawą naniesionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii niedawnych zmian w owym kodeksie. Co należy wiedzieć o nowym projekcie ustawy regulującej zdalny tryb pracy?

Praca zdalna – nowe przepisy

Rzeczywistość covidowa pokazała, że praca zdalna jest ważną formą działalności na rzecz pracodawcy. Z zeszłym roku, w związku z pandemią, wykonywało ją ponad milion osób więcej niż ówcześnie zakładano. Według wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwony Michałek praca zdalna jest dobrze oceniana przez pracodawców i pracowników. Doświadczenia tych grup przyczyniły się do powstania projektu ustawy umożliwiającej pracę zdalną po zakończeniu okresu pandemii. Wedle założeń nowe przepisy miałyby wejść w życiu tuż po zakończeniu okresu obowiązywania ustawy covidowej.

Praca zdalna w kodeksie pracy

W ramach nowych przepisów praca zdalna będzie uznawana za pełnoprawną działalność na rzecz pracodawcy. Projekt ustawy wprowadza definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą jest to działalność polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika bądź w innym, ustalonym przez pracownika i pracodawcę, miejscu. W trakcie pracy zdalnej kontakt musi być nieprzerwanie utrzymany poprzez wykorzystanie elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto pracownik będzie mieć możliwość incydentalnej pracy zdalnej na życzenie – 12 dni w roku. Przepisy będą zezwalać na pracę zdalną zarówno przy zawieraniu nowych umów o pracę, jak i już w trakcie  zatrudnienia.

Pracodawca pokryje koszty pracy zdalnej

Zgodnie z rozporządzeniem pracownikom będzie przysługiwał całkowity lub częściowy zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalny – w tym opłat za internet i prąd. Dodatkowo pracodawca będzie mieć obowiązek dostarczenia pracownikom materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy (m.in. komputerów, ekranów, telefonów, itp.). Możliwość działalności zdalnej będzie przysługiwać wyłącznie osobom posiadającym warunki lokalowe i techniczne. Wyznaczone miejsca zamieszkania pracowników mają podlegać potencjalnej kontroli oraz stworzonym przez pracodawcę zasadom BHP. Reguły bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawcy powinni przygotować na podstawie uniwersalnej oceny ryzyka zawodowego w domu.

Zobacz również nasze inne artykuły: https://arcana.com.pl/paszport-covidowy-od-kiedy-w-polsce/

Dodaj komentarz