Tarcza antykryzysowa 2021r.

Tarcza antykryzysowa to świadczenia, z których korzysta tysiące firm. Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce, zwiększyła się ilość dotacji gospodarczych. Przypominamy, że w czerwcu przedsiębiorcy mają ostatnie dni na złożenie niektórych wniosków o dofinansowanie. Jakie nowelizacje związane z tarczą weszły w 2021 roku i do kiedy przysługują?

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to przygotowane przez rząd sposoby mające na celu pomoc przedsiębiorcom w kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Zabiegi te służą utrzymaniu działalności gospodarczej oraz miejsc pracy w firmach. Tarcza wpływa na 5 obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Są to m.in. pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe oraz inwestycje. Według oficjalnych danych szacowana wartość wsparcia wynosi ponad 312 mld zł.

Tarcza antykryzysowa ma na celu:

  • ochronę miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
  • finansowanie przedsiębiorców
  • ochronę zdrowia
  • wzmocnienie systemu finansowego
  • rozwój inwestycji publicznych.

Świadczenia 2021 rok

W 2021 roku rząd zdecydował się na przyznanie nowych świadczeń w związku z programem tarczy antykryzysowej. Od tego momentu przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczkę na kwotę 5 000 zł z Funduszu Pracy, dofinansowanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz o spłatę części kosztów dla zatrudnionych pracowników. Wnioski o wymienione świadczenia należy składać do czwartku 10 czerwca 2021 roku.

Tarcza antykryzysowa a ZUS

Tarcza antykryzysowa nierozerwalnie łączy się ze składkami na ZUS. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 roku, od 4 maja tego roku przedsiębiorcy mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec oraz kwiecień. Wnioski o powyższe świadczenie powinno się składać do 30 czerwca 2021 roku. Do końca bieżącego miesiąca należy również przekazać deklaracje rozliczeniowe za wnioskowany okres oraz imienne raporty miesięczne. Ponadto przedsiębiorcy mają możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców działających w określonych branżach. Podanie o tę dotację należy złożyć do 3 miesięcy od daty zniesienia stanu epidemii.

Na co uważać przy tarczy antykryzysowej?

Korzystając z tarczy antykryzysowej należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu wniosku. Błąd w dokumencie uznaje się za fałszywe złożenie oświadczenia i skutkuje obowiązkiem zwrotu dotacji w okresie 14 dni od daty jej otrzymania. Każdy nieprawidłowy wniosek jest traktowany jako fałszywy – również ten, w którym błąd został popełniony omyłkowo. Zasady te są normowane przez obowiązujący od 28 maja 2020 r. regulamin tarczy. Zgodnie z nim błędnymi danymi są głównie niepoprawna kwalifikacja statusu firmy oraz złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną (np. gdy przedsiębiorca ma reprezentację kilkuosobową, wniosek muszą złożyć wszyscy zainteresowani).

Przy niewłaściwym zarządzaniu, tarcza antykryzysowa może okazać się dla wielu przedsiębiorców obciążeniem, a nie pomocą. Jeśli chcesz bezpiecznie korzystać z przysługującego Ci świadczenia, pamiętaj o szczegółowym zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami przyznawania dotacji. W miarę możliwości warto również zasięgnąć opinii specjalisty.

Zobacz również: https://arcana.com.pl/podatki-2021-r-najwazniejsze-zmiany/

Dodaj komentarz